United Security Service Kft.

Biztonság, Nyugalom, Grancia


BIZTONSÁG

A biztonság szót nagyon gyakran használjuk a hétköznapi életben is. Mit is értünk alatta általánosságban?

„biztonság”: 1. alapvető szükséglet és szubjektív élmény lét és/vagy egzisztenciális helyzetekben: amikor a személyt nem fenyegeti semmifajta veszély, vagy ha igen, képes azt elkerülni...
*Magyar Nagylexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1995”

…Önt vagy az Ön cégét nem fenyegeti semmilyen veszély?
…Képes Ön az esetleges veszélyforrást felismerni és elkerülni?
…Meg van Önnek minden eszköze az esetleges károk megelőzésére, felderítésére, enyhítésére?

Ha NEM, akkor Önnek a United Security Service Kft. szolgáltatásaira és magas szakmai képesítésű munkatársaira és a cégünk által alkalmazott legmodernebb technikára van szüksége, hogy elkerülje a váratlan eseményeket és a fenti kérdésekre igennel válaszolhasson.
A United Security Service Kft. fennállása, fejlődése, terjeszkedése Magyarországon folyamatosan növekvő árbevétele valamint a személy és vagyon védelmi piac minden szegmensére kiterjedő szolgáltatásai híven tükrözi ügyfeleink bizalmát, a cég stabil, kiegyensúlyozott gazdasági hátterét.


NYUGALOM

A profi vagyonvédelem megtérülő befektetés hiszen értékeit biztonságba tudva saját nyugalmába fektet. Társaságunk megbízásával Ön az alábbi előnyökben részesül:
- a vagyonvédelmi feladatokat erre kiképzett vagyonőr hajtja végre, ezért a védelem szakszerű és színvonalas
- Cégünk, szakmai biztosítónk felelősségvállalása alapján anyagi felelősséget vállal munkatársai mulasztásából ill. tevőleges cselekményéből eredő kár keletkezése esetére
- Az Ön cégének megítélését is erősíti a formaruhás védelmi szolgálat
- a helyi rendőri szervekkel és a vagyonvédelemre szakosodott egyéb szervezetekkel (Polgári védelem, Mentőkutyás szervezet, Katasztrófa védelem) szorosan együttműködik szolgálatunk, így garantált a nagyobb biztonság
.

GARANCIA

Tevékenységünkre garanciát jelent a folyamatosan működtetett és auditált ISO 9001:2000 szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszerünk. Társaságunk az ALLIANZ HUNGARIA Biztosító Részvénytársaság szakmai felelősségbiztosításával rendelkezik, mely alapján akár szerződő partnereinknek, akár szerződésen kívül álló harmadik személynek általunk okozott kárt teljes mértékben megtérítjük.
Szolgáltatási tevékenységünk során kiemelt figyelmet fordítunk a MABISZ és a Személy-és vagyonvédelmi és magán nyomozó szakmai kamara ajánlásaira, valamint az ISO 9001 nemzetközi szabványban lefektetett vagyonvédelmi szolgáltatási elvek betartására.
Szolgáltatásainkra garancia a szakmailag felkészült vezetői gárda, a feddhetetlen, stabil személyzet, az ügyfél centrikus cégstratégia, a biztosítói háttér, valamint a megfelelő referencia.

TÁVFELÜGYELET, BIZTONSÁGTECHNIKA- Jelenlét, készenlét, technológia

A Biztonságtechnikai ipar folyamatosan gyorsan fejlődő, korszerűsödő iparág melynek eredményei, széles körben elérhető megoldásai egyfajta szemléletváltozáshoz vezettek, nem csak a szakemberek, de a lakosság körében is. A biztonság fogalma ma már nem merül ki abban, hogy a területen biztonsági őrök tevékenykednek. A különböző biztonsági rendszerek, melyek akár önállóan, vagy egy átfogó biztonsági koncepció részeként kerülnek alkalmazásra, jelentősen hatékonyabbá tehetik a vagyon megóvását.

Biztonságtechnikai rendszerek kiépítése

A UNITED SECUTITY SERVICE biztonságtechnikai üzletága a körülmények pontos felmérést és mérlegelését követően mind a vállalati szféra, mind a magánszféra számára kész kialakítani az elvárásoknak és az ár/érték aránynak leginkább megfelelő megoldásokat. Nagy tapasztalattal rendelkező szakembereink készséggel állnak rendelkezésére abban, hogy az igényeknek megfelelő, a biztonsági elvárásokat és szempontokat magas szakmai színvonalon képviselő rendszerek kivitelezésére tegyenek javaslatot.
Riasztórendszereink széleskörűen alkalmazhatók a tulajdon, vagy akár személyek védelmében is. Fontos azonban megjegyezni, hogy egy riasztórendszer önmagában legfeljebb megelőzhet, de nem akadályozhat meg egy nem kívánt eseményt, Ezért célszerű olyan rendszerben gondolkodni, amely a riasztást követően a gyors emberi beavatkozásra is lehetőséget biztosít.


Megfigyelő- és képrögzítő megoldások (CCTV)

Cégünk nagy tapasztalattal rendelkezik a megfigyelő- és képrögzítő rendszerek (CCTV) kiépítésében, legyen az akár egy kisebb 2-4 kamerás, vagy több tucat megfigyelőeszközt integráló felügyeleti megoldás. Számunkra az alkalmazás körülményei sem jelentenek akadályt, akár szélsőséges időjárási körülmények között, vagy megterhelő ipari környezetben, kültéren, vagy beltéren is megfelelő megoldást találunk. Felhasználjuk a szélessávú internetben rejlő lehetőségeket is, így a világon szinte bárhonnan felügyelhetők a kiépített rendszerek.

Beléptető rendszerek

Az általunk telepített beléptető rendszerek alkalmasak mind a személy- mind a járműforgalom előre meghatározott jogosultsági szinteknek megfelelő kontrolljára, illetve bonyolultabb rendszerek esetében ezen forgalom statisztikai értékelésére (pl. munkaidő nyilvántartás).Sokféle eszköz és termékcsalád található meg ezen megoldások között. Ez az egy áteresztő pontos, önálló működésre képes kisebb egységektől a több száz áteresztő pontot felügyelni képes komplett rendszerekig terjed. Az általunk javasolt és forgalmazott eszközök mindegyike a legnevesebb gyártók által garantált tökéletes minőséget és a legmodernebb technológiákat képviseli, emellett rendelkeznek a MABISZ által kiadott minősítéssel is.

 

ŐRZÉSVÉDELEM - Elemzés, figyelem, védelem

Őrzés- és vagyonvédelmi tevékenységünk lényege megbízóink anyagi és nem anyagi javainak biztonságos és professzionális megőrzése. Célunk a szoros és folyamatos együttműködésen alapuló, gördülékenyen működő, összetett, mégis költséghatékony védelmi megoldások kidolgozása, amelyek alapvetően kizárják egy esetleges káresemény bekövetkezésének a lehetőségét.

Feladatainkat a megbízóval közösen kidolgozott, az adott feladat sajátosságait, a megbízó belső rendészeti szabályzatát figyelembe vevő Őrutasítás szerint végezzük.


Őrzésvédelem, vagyonvédelem

- Recepciós feladatok, ügyfélkezelés és irányítás, személybeléptetési feladatok idegen nyelvet beszélő személyzettel is,
- Élőerővel végrehajtott objektum és területőrzés, járőrözési tevékenység, speciális esetekben képzett őrkutyával vagy fegyverrel.
- Portaszolgálati-ellenőrzési tevékenység, szállítmány-ellenőrzés, dokumentálás, - Speciális gépkocsizó járőrszolgálati feladatok.
- Személybiztosítás, testőrfeladatok,


A vállalkozás keretében végzett személy és vagyonőr tevékenységről szóló 2005. évi CXXXIII. törvény felhatalmazása alapján feladatainak ellátása során vagyonőrünk:

- kényszerítőeszköz (gumibot, gázspray, gáz-riasztófegyver, maroklőfegyver) tartására és használatára jogosult
- szabálysértést, bűncselekményt elkövető személyt jogosult elfogni, feltartóztatni
- az őrzött területre jogosulatlan belépést megtilthatja, illetve a jogosulatlan belépőt-akár kényszerítő testi erő alkalmazásával is- az őrzött területről eltávolíthatja


Risk management, vagyonvédelmi tanácsadás

- Vállalkozásokat fenyegető kockázati tényezők feltárása, elemzése, illetve kiküszöbölése, hatásainak csökkentése.
- Vagyonvédelem, tervezés, fejlesztés, humánpolitika, informatika, gazdálkodás, gyártás, logisztika folyamatainak a biztonsági átvilágítása.


Rendezvénybiztosítás, kísérőőr szolgálat

- Sportrendezvények, fesztiválok, koncertek, konferenciák és egyéb rendezvények biztosítása,

Magánnyomozás

- Cégek, magánszemélyek, vagyontárgyak, peres ügyekben adatok, dokumentumok felkutatása a megbízási feladatok szerint, a hatályos jogszabályok alapján, az adatvédelmi rendelkezésekkel összhangban.
- Törvényes mértékű adatgyűjtés és megfigyelés.


Pénz- és értékszállítás szállítmánykísérés

- Értékek szállítása fegyveres személyzettel.

Biztonsági Futárszolgálat

- Céges dokumentumai, bizalmas leveleit, szerződéseit a kért időn belül a címzett kezébe juttatjuk.


ÜZEMELTETÉS, TAKARÍTÁS - Gondosság, tisztaság, átláthatóság

A vagyonvédelmi tevékenység mellett nagy hangsúlyt fektetünk a teljes körű üzemeltetési feladatok ellátására is. Fontos szempontnak tartjuk, hogy Megbízóink egy olyan szolgáltatóval tudjanak együtt dolgozni, legyen szó a biztonsági személyzetről, vagy a cég helyiségeiben tevékenykedő takarítókról, karbantartókról - aki a felelősséget egy személyben képviselheti, ezáltal erősítve a bizalmat.

Üzemeltetési feladatok:

- Karbantartási feladatok,
- Javítási feladatok,
- Társasházi közös képviselet ellátása,
- Gondnoki feladatok,
- Állandó 24 órás ügyelet biztosítása,
- Épület-felügyeleti rendszerek kezelése, a rendszer állandó felügyelete.


Takarítási feladatok:

- Napi, heti, nagytakarítások,
- Ügyeletes takarítás,
- Gépi, kézi garázstakarítás,
- Üvegfelületek tisztítása,
- Épületek külső tisztítása,
- Hó eltakarítás, síkosság-mentesítés.

Képzett szakembereinkkel a takarítási feladatok mellett igény szerint elvégezzük a javítási és karbantartási munkákat is, kezeljük az épület-felügyeleti rendszereket. Szükség szerint ellátunk társasházi közös képviseletet vagy gondnoki feladatokat is. Az általunk üzemeltett létesítményekben állandó 24 órás ügyeletet biztosítunk. A takarítási feladatok ellátása során egyaránt vállaljuk irodaépületek, ipari és kereskedelmi létesítmények, közintézmények napi, heti és nagytakarítását, továbbá építkezési helyszínek ideiglenes és végső takarítását, Ellátjuk textil és fa padlófelületek, függönyök, kárpitok, számítógépek, világítótestek, reklámfelületek tisztítását. Emellett külterületek és parkok ápolását is vállaljuk.

Az általunk használt anyagok és tisztítószerek megfelelnek a legmagasabb minőségi, komfort és legszigorúbb környezetvédelmi követelményeknek így biztosítva a felületek tisztaságát, védelmét, állaguk hosszú fenntartását.

Nagy hangsúlyt fektetünk a munkafolyamatok tervszerű ellenőrzésére, így biztosítva az állandó minőséget.
Desgin By: Sos Computer Szerviz Kft.